ӨӨРИЙН БИЕИЙН ТӨРЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТЕСТИЙГ БӨГЛӨЖ БИЕИЙН ТӨРЛӨӨ ОЛООРОЙ

“Хүн бүрийн биеийн онцлог өөр. Уг асуулгыг бөглөх явцад дийлэнхэд нь ТИЙМ, харин цөөн тохиолдолд ҮГҮЙ гэж хариулах байх. Магадгүй та холимог шинж чанартай ч байж болно. Энэ нь ТИЙМ ба ҮГҮЙ хариулт энэ тэнцүү байх тохиолдлыг хэлж болно, эсвэл бүр 3 төрлийн биеийн онцлогоос таарч тохирох шинжүүд нэгэн зэрэг гарч ирж болзошгүй. Гэхдээ энэ тохиолдол тун цөөн. Тиймээс та  гол хүчин зүйлүүд дээр тулгуурлан, дийлэнх шинж тэмдэг илэрснээр  биеийн төрлөө тодорхойлно.Та бал цаас бэлтгэн доох асуулгуудад хариулаарай. Танд амжилт хүсье”

ҮНДСЭН АСУУЛГЫГ БӨГЛӨХӨӨС ӨМНӨ УГ  7 АСУУЛТАД ХАРИУЛНА УУ!

Мухар олгой авахуулж байсан,  доорх  7 асуултад бүгдэд нь ТИЙМ гэж хариулбал: Та “ЭЛЭГНИЙ” төрлийн биетэй. Хэрэв тийм байвал асуулгыг бөглөх шаардлагагүй та биеийн төрлөө олсон гэсэн үг.

Уг 7 асуултад Тийм ба Үгүй гэж хариулаарай

ҮНДСЭН АСУУЛГА ТЕСТ Асуулт болгоны (А,B,C) хувилбаруудтай. Хэрэв нэгээс илүү хариулт дугуйлах хандлагатай байвал аль их шинж тэмдэг илэрч буйг сонгоно уу. Дээрх 4 хувилбараас хамгийн их сонгосон хариулт нь таны биеийн төрөл болно.

А сонголт  бол - Thyroid (Бамбай булчирхайн)
B сонголт бол - Adrenal ( Бөөрний булчирхайн)
C сонголт бол - Ovary (Өндгөвч )

Мэдээлэл

Thyroid / Adrenal / Ovary
error: